Skip to the content

Vi arbetar i Consto

Möt några av våra medarbetare

Worker

Stina Zetterlind, Platschef

Jobbet på Consto ger mig mycket positivt. En viktig bit för min del är just att vi trots vår storlek har kunnat behålla ”småskaligheten”

Worker

Patrik Björk, Lagbas

När jag anställdes 1999 var jag en av 14 anställda. Jag har varit med på hela den fantastiska resan och har sett företaget växa ..

Worker

Anton Eriksson, Arbetsledare

Som Arbetsledare är det fullt upp hela dagarna och det tycker jag om. Jag har också haft turen att ...

Du kan lita på oss

Etik

Vår uppförandekod är det viktigaste hanteringsdokumentet för vårt affärsuppförande i förhållande till kunder, leverantörer av etikplakater och affärspartners.

Constos handbok för etik har följande värden:

  • Ärlighet
  • Ansvar för värden
  • Försiktighet
  • Pålitlig
  • Självständighet

Vår handskakning är att lita på.